An Oifig Cumarsáide

Placeholder imageTá an Oifig Cumarsáide freagrach as straitéis chumarsáide Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge a fhorbairt agus bainistíocht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na straitéise. Tugtar tacaíocht agus comhairle don bhfoireann sa réimse seo chomh maith.

Tugtar tacaíocht don bhfoireann maidir le cumarsáid seachtrach agus inmheánach, bainistiú imeachta, na meáin shóisialta, foilseacháin agus fógraíocht. Cuirimid foilseacháin chorparáideacha ar nós an Tuairisc Bhliantúil ar fáil agus déanaimid na bealaí cumarsáide seachtracha agus inmheánacha seo a leanas a bhainistiú – suíomh idirlíon Chomhairle Phort Láirge, r-phoist don bhfoireann ar fad, agus scéalta nuachta dos na meáin, ar nós preasráitis agus gairmeacha ghrianghraf.

Is faoin Oifig Cumarsáide atá sé ábhar agus forbairt na gcainéal meáin shóisialta de chuid Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge a bhainistiú go lárnach. Is féidir an Nuacht is Déanaí a leanúint ar ár leathanaigh meáin shóisialta:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Is tríd an Oifig Cumarsáide a dhéanann an Chomhairle caidreamh leis na meáin go ginearálta, ina measc:

 • Ag cur gaiscí na Comhairle os comhair na meáin náisiúnta agus idirnáisiúnta.
 • Ag tabhairt tacaíochta don bhfoireann chun plé leis na meáin go héifeachtach.
 • Cabhrú le hiriseoirí teacht ar na daoine cuí sna réimsí saineolais éagsúla chun labhairt leis na meáin.
 • Ag deileáil le suim na meán in obair na Comhairle - straitéis, airgeadas, taighde, eacnamaíocht agus mór-fhorbairtí tógála san áireamh.
 • Ag cinntiú dea-cháil na Comhairle agus í ag plé leis na meáin.
 • Sonraí teagmhála don Oifig Cumarsáide

  0761 10 20 20
  contact@waterfordcouncil.ie
  Teagmháil: Claire Hartley

  Seoladh

 • Oifig Cumarsáide, Dara hUrlár, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge, X91 PK15  [ féach ar an léarscáil ]
 • Páirceáil: Carrchlós Sráid Bolton.
 • Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine, 9:30r.n. - 1:00i.n. agus 2:00i.n.-4:00i.n.

 • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge