Skip to content

Bain triail aisti – Seachtain na Gaeilge sna Déise le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Tá Seachtain na Gaeilge á ceiliúradh i bPort Láirge arís i mbliana le go leor imeachtaí á n-eagrú, idir cinn ar líne agus i bpearsain. Tá Oifigeach Gaeilge Phort Láirge ag obair i gcomhar le grúpaí éagsúla chun réimse leathan imeachtaí a chur le chéile chun an Ghaeilge agus cultúr na Gaeilge a cheiliúradh.

Filíocht le Róisín – beidh an cúigiú caint i sraith cainteanna arlíne atá á n-eagrú ag Daonscoil na Mumhan don gheimhreadh ar siúl tráthnóna Dé Máirt seo chugainn, 1 Márta óna 7-8.00i.n. Is í an file, drámadóir agus craoltóir Róisín Sheehy a bheidh mar aoichainteoir agus is féidir clárú ar líne don chaint seo agus na cainteanna eile sa tsraith tríd an suíomh idirlíon www.daonscoilnamumhan.com

Seal le Seanchaí – más spéis leat scéalaíocht agus éisteacht le seanchaithe, beidh fáilte romhat a bheith linn don ócáid Seal le Seanchaí, a bheidh ar siúl ar an Déardaoin, 3 Márta ar a 7.00i.n. trí fhíschomhdháil Zoom. Tá an ócáid seo á n-eagrú ag Dún Garbhán le Gaeilge, i gcomhar le hOifig na Gaeilge, Comhairle Phort Láirge agus le tacaíocht ó Chiste Sheachtain na Gaeilge. Beidh an Seanchaí áitiúil, Séamus Ó Lonáin mar fhear an tí agus beidh neart seanchais, scéalta, finscéalta agus amhráin roinnte ar an oíche. Is gá clárú roimh ré le Cabríní ag cabrini@glornangael.ie

Ciorcal na gCiorcal – Beidh seans ag Ciorcail Chomhrá na nDéise teacht le chéile le grúpaí eile don ócáid “Ciorcal na gCiorcal”, atá á n-eagrú ag Coiste Dhún Garbhán le Gaeilge agus Gael-taca, Corcaigh ar an Máirt, 8 Márta. Más suim leat a bheith páirteach, is gá clárú roimh ré ag cabrini01@gmail.com nó trí ghlaoch ar 087 653 2944.

Tráth na gCeist Dátheangach – eagróidh Oifig na Gaeilge, Comhairle Phort Láirge Tráth na gCeist dátheangach ar líne i mbliana ar an Déardaoin, 10 Márta ar a 7.30i.n. agus é oscailte don phobal i gcoitinne. Is gá clárú roimh ré leis an Oifigeach Gaeilge, Máire Seó Breathnach ag msbreathnach@waterfordcouncil.ie

Ceol Cois Tine – craolfar coirmcheoil ‘Ceol Cois Tine’ ar www.waterfordinyourpocket.com ar an gCéadaoin, 16 Márta ar a 7.30i.n. Tá an choirmcheoil seo á n-eagrú ag Comhairle na Seanóirí, Port Láirge, le tacaíocht ó Oifig na Gaeilge, Comhairle Phort Láirge agus ó Chiste Sheachtain na Gaeilge. Beidh réimse iontach oirfidigh os na Déise ag glacadh páirte, idir amhránaithe, ceoltóirí agus filí. Táimid ag súil go mór leis.

Seisiún Ceoil le Dungarvan Trad – beidh seisiún ceoil traidisiúnta ar siúl in Óstán Lálor, Dún Garbhán ar a 2i.n. ar Lá Fhéile Pádraig agus beidh fáilte roimh chách. Tá an ócáid seo á reachtáil le tacaíocht ó Chiste Sheachtain na Gaeilge.

SEIRBHÍSÍ LEABHARLAINNE PHORT LÁIRGE
Beidh roinnt imeachtaí Gaeilge agus dátheangacha á n-eagrú ag an bhfoireann os na leabharlanna éagsúla sa chathair agus sa chontae sa choicís amach romhainn agus iad ar fad saor in aisce.

Tá stoc mór de leabhair Ghaeilge ag Leabharlanna Phort Láirge agus beidh na leabhair seo ar thaispeáint sna leabharlanna éagsúla le linn Seachtain na Gaeilge agus iachall faoi leith á cur ar dhaoine, idir óg agus aosta, leabhair Ghaeilge a léamh. Chomh maith leis sin, foilseofar míreanna beaga Gaeilge ar leathanaigh mheáin shóisialta na Leabharlanna – Facebook, Twitter and Instragram – le linn Seachtain na Gaeilge Is féidir an t-eolas ar fad a fháil ar www.waterfordlibraries.ie agus ar leathanach Facebook @WaterfordLibraries.

Tóraíocht Taisce Focal Gaeilge – aimsigh agus aistrigh deich bhfocal/frása Gaeilge i Leabharlann Ard Chaoin le linn Seachtain na Gaeilge. Pioc suas do bhileog oibre, líon isteach na bhfocal agus beidh seans agat duais bheag a bhuachaint.

Rannta le Chéile do Pháistí – beidh Cabríní de Barra ó Ghlór na nGael i mbun rannta agus scéalaíocht as Gaeilge go pháistí óga i Leabharlann Dhún Garbhán ar an Máirt, 8 Márta ar a 10.30r.n. agus 11.10r.n. Tá líon teoranta spásanna i gceist dos na seisiúin seo agus déanfar tús freastail ar na daoine is túisce a thagann.

Bígí ag faire amach chomh maith do Logainm an Lae, a bhuíochas do Choiste Logainmneacha Phort Láirge ar leathanach Facebook Oifigeach Gaeilge Phort Láirge gach lá le linn Seachtain na Gaeilge. Tabharfar blaiseadh d’oidhreacht shaibhir logainmníochta na nDéise, mar atá sé ar fáil ar an suíomh www.deiselogainm.ie

Gabhaimid buíochas le gach duine sna seirbhísí agus eagraíochtaí éagsúla as ucht a gcomhoibriú agus a gcuid tacaíochta chun an clár imeachtaí seo a eagrú mar cheiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge i mbliana. Mar sin, má tá suim agat freastal ar réimse imeachtaí trí Ghaeilge, nó do chúpla focal féin a chleachtadh, tá rud éigint duit le linn Seachtain na Gaeilge i mbliana. Bain sult as!

-críoch-

Tuilleadh eolais: Máire Seosaimhín Breathnach, Oifigeach Forbartha Gaeilge (087) 7434123

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
View All News
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x