Skip to content
Dept_Tourism_Culture_Logo

Dáta Oscailte do Scéim nua um Chuidiú le Gnólachtaí Ceoil agus Siamsaíochta

Dept_Tourism_Culture_Logo

Dáta Oscailte do Scéim nua um Chuidiú le Gnólachtaí Ceoil agus Siamsaíochta

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, an dáta oscailte inniu (an 9 Lúnasa) don snáithe nua den Scéim um Chuidiú le Gnólachtaí Ceoil agus Siamsaíochta agus síneadh breise ar an dáta deiridh don chéad snáithe go dtí an 30 Meán Fómhair.

 

Dúirt an tAire:

Táim sásta a fhógairt go n-osclófar an snáithe nua den Scéim i gcomhair iarratas Déardaoin seo chugainn, an 12 Lúnasa. Beidh gnólachtaí a bhfuil láimhdeachas idir €15,000 agus € 20,000 acu in ann iarratas a dhéanamh ar dheontais €1,500 i dtreo a gcostais ghnó.”

Mar chuid de shraith tacaíochtaí don earnáil siamsaíochta beo, cuireadh leithdháileadh €14m ar fáil don Scéim um Chuidiú le Gnólachtaí Ceoil agus Siamsaíochta. Is í aidhm na scéime seo ná chun cuidiú le forchostais na ngnólachtaí,  le ceoltóirí agus criú gaolmhar go háirithe, a raibh tionchar diúltach suntasach ag COVID-19 orthu agus nach raibh in ann léirithe a dhéanamh nó a chur ar stáitse agus nach gcáilíonn le haghaidh tacaíochtaí gnó eile.

Bhronn an chéad bhabhta den scéim, atá dúnta anois i gcomhair iarratas, maoiniú thar thrí shruth do ghnólachtaí a bhfuil láimhdeachas os cionn €20,000 acu. Cuirfidh an scéim nua deontais ar fáil do ghnólachtaí beaga nach raibh rochtain acu ar an scéim bhunaidh tríd an tairseach láimhdeachais a ísliú go €15,000.

Dúirt an tAire:

“Tá plé fada leanúnach á dhéanamh agam le páirtithe leasmhara i dtionscal an cheoil le linn na paindéime seo agus mé ag iarraidh raon tacaíochtaí a sholáthar don earnáil. Chuir siad imní in iúl dom maidir leis na leibhéil láimhdeachais faoin Scéim um Chuidiú le Gnólachtaí Ceoil agus Siamsaíochta agus tá áthas orm a bheith in ann an tairseach a ísliú chun soláthar a dhéanamh do ghnólachtaí níos lú. Tá áthas orm a fhógairt freisin go leathnóidh mé an dáta deiridh don chéad Scéim um Chuidiú le Gnólachtaí Ceoil agus Siamsaíochta go dtí an 30 Meán Fómhair.”

Is féidir le gnólachtaí féinfhostaithe lena n-áirítear ceoltóirí, amhránaithe, criú soilsithe agus fuaime agus soláthraithe trealaimh fuaime atá ag feidhmiú go heisiach laistigh den earnáil siamsaíochta beo tráchtála iarratas a dhéanamh faoin scéim. Beidh an babhta seo den scéim oscailte ón 12 Lúnasa 2021 go dtí an 30 Meán Fómhair 2021.

Chun tacú leis an tionscal tríd an tréimhse dheacair seo, leithdháil an tAire agus an Roinn €61.5m le haghaidh sraith beart a dearadh chun an earnáil a chothú agus tacú léi, lena n-áirítear;

·         Scéim €25m chun Tacú le Taibhiú Beo

·         Scéim €14m chun Tacú le Gnólachtaí Siamsaíochta

·         Scéim Covid €11.5m chun Tacú leis an Earnáil Imeachtaí (maoinithe trí aistriú ó Vóta D / ETE)

·         Scéim Údaráis Áitiúil €5m chun Tacú le Taibhiú Beo

·         Scéim Tacaíochta Caipitil €5m

·         Scéim Fhéile Phádraig €1m

An Oifig Preasa agus Eolais

An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media

Teil: 087 6737338 / 087 7374427

Ríomhphost: press.office@tcagsm.gov.ie
Láithreán Gréasáin: An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
Twitter: @DeptCultureIrl

Instagram: Tourism.Culture.Gaeltacht

Facebook: DepartmentofTourismCultureArtsGaeltachtSportandMedia

 

 

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
View All News
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x