Skip to content

This Development Plan tells the story of where and how we want Waterford to grow. It draws on our
historical roots and uses our skills and expertise to continue sustainable social, environmental, and
economic growth well into the future, with a focus on creating vibrant and resilient communities.

Volume 1 Chapters

Chapter 1 - Waterford and the Development Plan

Chapter 2 - Spatial Vision and Core Strategy

Chapter 3 - Waterford City & MASP

Chapter 4 - Economy, Tourism, Education and Retail

Chapter 5 - Transport & Mobility

Chapter 6 - Utilities Infrastructure, Energy & Communication

Chapter 7 - Housing & Sustainable Communities

Chapter 8 - Placemaking

Chapter 9 - Climate Action, Biodiversity & Environment

Chapter 10 - Landscape, Coast/ Marine and Blue Green Infrastructure

Chapter 11 - Heritage

Plean Forbartha Cathair agus Contae Phort Láirge 2022-2028 : Imleabhar 1 - Ráiteas Scríofa

Caibidil 1 - Port Láirge agus an Plean Forbartha

Caibidil 2 - Fís Spásúll agus Croí-Straltéis

Caibidil 3 - Cathair Phort Láirge & MASP

Caibidil 4 - Geilleagar, Turasóireacht, Oideachas agus Miondíol

Caibidil 5 - Iompar agus Soghluais-teacht

Caibidil 6 - Bonneagar Fóntas, Fuinneach agus Cumarsáid

Caibidil 7 - Tithíocht & Inbhuanaithe Pobail

Caibidil 8 - Cruthú Áit

Caibidil 9 - Gníomhú Aeráide, Bithéagsúlacht & Comhshaol

Caibidil 10 - Tírdhreach, Cósta/Mulrí agus Bonneagar Gorm Glas

Caibidil 11 - Oidhreacht