Skip to content

Dúnadh Sealadach Bóithre – Paráid Lá Fhéile Pádraig, Dhún Garbhán

Tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, i bhfeidhmiú a cumhachtaí de bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, na bóithre seo a leanas a dhúnadh do thréthrácht le linn na dtréimhsí sonraithe thíos Déardaoin, 16 Márta agus Dé hAoine, 17 Márta, 2023 chun Paráid Lá Fhéile Pádraig Dhún Garbhán a éascú:
Bóithre le dúnadh:

Dúnfar na bóithre seo a leanas Dé hAoine, 17ú Márta, 2023 ó 1.00i.n. agus osclóidh siad arís nuair a bheidh an Pharáid thart:
• Sráid Uí Sheasnáin
• Acomhal Cois Trá
• Acomhal Dhroichead Devonshire
• Cearnóg Grattan
• Sráid Uí Chonaill go Bóthar Wolfe Tone

Athosclófar gach Bóthar faoi 6.00i.n. ar a dhéanaí.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
View All News
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x