Skip to content

Folúntas : Eolaí Chéimithe

PAINÉAL DO:

Eolaí Chéimithe
(Conradh ar Théarma Seasta 3 Bliana)

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ó iarrthóirí atá cáilithe go cuí ar mian leo a bheith curtha san áireamh don phainéal thuas.  Tá Foirm Iarratais agus Leabhrán Faisnéise d’Iarrthóirí le haghaidh na nithe thuas ar fáil le híoslódáil ó shuíomh Gréasáin Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge.

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh le ríomhphost chuig recruitment@waterfordcouncil.ie ag lua go soiléir an post a bhfuiltear ag cur isteach air sa líne ábhair tráth nach déanaí ná 4 i.n. ar an Déardaoin, 2ú Bealtaine, 2024.

Ní ghlacfar le cóipeanna crua.

Ní mór foirm iarratais oifigiúil a chomhlánú ina hiomláine roimh dháta deiridh an chomórtais. Tabhair faoi deara le do thoil nach nglacfar le leasuithe ar an iarratas tar éis an dáta deiridh.

Seol d’iarratas ó sheoladh ríomhphoist a ndéanfaidh tú athbhreithniú rialta air le do thoil mar is tríd an seoladh ríomhphoist sin amháin a dhéanfar cumarsáid le linn na tréimhse measúnaithe/roghnúcháin.

IS FOSTÓIR COMHIONANNAS DEISEANNA Í COMHAIRLE CATHRACH & CHONTAE PHORT LÁIRGE

View All News