Scipeáil chuig ábhar

Méara Phort Láirge


CCB na ndaoine nuathofa An Chomhairle Iomlánach ar 21 Meitheamh 2024, áit a An Clr. Jason Murphy (FF) mar Mhéara na Cathrach agus an Chontae ar feadh téarma bliana.

Is é an Leas-Mhéara An Clr. Adam Wyse (FF).

Más mian leat teagmháil a dhéanamh le hOifig an Mhéara, is féidir leat ríomhphost a sheoladh méara@waterfordcouncil.ie

An próiseas chun cuireadh a thabhairt don Mhéara freastal ar ócáid leagtha amach sa doiciméad seo.

An Clr. Jason Murphy - Méara Iomlánach Phort Láirge
An Clr. Jason Murphy - Méara Iomlánach Phort Láirge