Scipeáil chuig ábhar

Méara Phort Láirge


Tionóladh CGB den Chomhairle Iomlánach nua-thofa ar 29 Meitheamh 2023, áit a dtoghfar Méara nua ar Chathair agus Chontae Phort Láirge ar feadh téarma bliana.

Más mian leat teagmháil a dhéanamh le hOifig an Mhéara, is féidir leat ríomhphost a sheoladh méara@waterfordcouncil.ie

Is é an próiseas chun cuireadh a thabhairt don Mhéara freastal ar ócáid leagtha amach sa doiciméad seo.