Foireann Bhainistíochta

Foireann Bhainistíochta Sinsearach

Tá struchtúr bhainistíochta Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge scartha ina 5 stiúrthóireacht ar a mbíonn Stiúrthóir Seirbhísí mar cheannasaí. Tá an Príomh-Fheidhmeannach, Michael Walsh mar cheannasaí ar an bhfoireann bhainistíochta.

Bhrústocaireachta a Rialáil
Arna thosnú don Acht um Bhrústocairteacht a Rialáil 2015 ar an 1 Meán Fómhair 2015, tá sé riachtanach do gach comhlacht poiblí le hOifigigh Phoiblí Ainmnithe, liosta a thaispeánann ainm, grád agus mionsonraí do ról agus do fhreagrachtaí gach “Oifigeach Poiblí Ainmnithe” de chuid an chomhlachta a fhoilsiú, faoi roinn 6(4) den acht. Tá dhá fheidhm leis an liosta seo:

 • 1) Ligean do bhaill an phobail iadsan atá mar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe a aithint;agus
 • 2) Mar acmhainn do bhrústocairí atá ag iontráil tuairisce don Chlár go mbeadh gá acu teacht a bheith acu ar shonraí Oifigigh Phoiblí Ainmnithe.

 • Leagtar amach Oifigigh Phoiblí Ainmnithe do Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge anseo thíos.


  Oifigigh Phoiblí Ainmnithe
  Title Responsibility Name
  Director of Services Roads, Water & Environment Fergus Galvin
  Head of Finance Finance&Cost Management John Murphy
  Director of Services Economic Development&Planning Lar Power
  Director of Services Corporate, Culture, HR & IS Michael Quinn
  Director of Services Housing, Community & Emergency Services Ivan Grimes


  Príomhfheidhmeannach
  Teideal Freagracht Ainm
  Stiúrthóir Seirbhísí Bóithre, Uisce & Comhshaol Fergus Galvin
  Ceannasaí Airgeadais Airgeadas&Bainistíocht Chostála John Murphy
  Stiúrthóir Seirbhísí Forbairt Eacnamaíoch&Pleanáil Lar Power
  Stiúrthóir Seirbhísí Seirbhísí Corporáideacha, TFC, Acmhainní Daonna&Cultúr Michael Quinn
  Stiúrthóir Seirbhísí Tithíocht, Pobail & Seirbhísí Éigeandála Ivan Grimes


  Cuir gach fiosrúchán tosaigh i dtreo Seirbhísí Custaiméara ag contact@waterfordcouncil.ie nó glaoigh ar 0818 10 20 20 más é do thoil é.

  *Foilsítear an t-eolas seo de réir na dtreoracha atá leagtha síos ag an ‘Acht um Bhrústocaireachta a Rialáil 2015‘ - Sonraí Oifigeach Poiblí Ainmnithe - Roinn 6(4) den Acht sin.
  Le breis eolais a fháil féach www.lobbying.ie