Mar gheall ar an gComhairle Iomlánach

Is téarma é Comhairle Iomlánach a thagraíonn do Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ina hiomláine, agus é mar shuim limistéir na gcomhchomhlachtaí de chuid na n-áiteanna seo a leanas: An Cumeraigh, Dún Garbhán/An Lios Mór agus Limistéar Uirbeach Phort Láirge.
Tá 32 ball tofa ag an gComhairle Iomlánach, gach duine acu mar ionadaí ar na limistéir thuasluaite. Is é an Clr. John O'Leary (FF) Cathaoirleach Reatha (Méara) na Comhairle Iomlánaí. Is é an Clr. Tom Cronin (FF) an Leas-Mhéara.

Cruinníonn an Chomhairle Iomlánach uair sa mhí, le cruinnithe eagraithe don tarna Déardaoin de gach mí. Malartaíonn an t-ionad idir Seomraí na Comhairle i gCathair Phort Láirge agus iadsan i nDún Garbhán. Ní bhíonn aon chruinniú de chuid na Comhairle Iomlánaí i Lúnasa.


Comhairle Iomlánach reatha Cathrach & Contae Phort Láirge, le hOifigigh Sinsearacha Bainistíochta.

Members of Waterford City & County Council
designated Public Officials under the Regulation of Lobbying Act 2015.

AINM PÁIRTÍ CEANTAR TOGHCHÁIN
Liam Brazil Fine Gael Port Lách-Coill Mhic Thomaisín
Declan Clune Sinn Féin Port Lách-Coill Mhic Thomaisín
Ger Barron Labour Party Port Lách-Coill Mhic Thomaisín
John O'Leary Fianna Fáil Port Lách-Coill Mhic Thomaisín
Seánie Power Fine Gael Port Lách-Coill Mhic Thomaisín
Tom Cronin Fianna Fáil Dún Garbhán / Liosmór
Declan Doocey Fine Gael Dún Garbhán / Liosmór
Damien Geoghegan Fine Gael Dún Garbhán / Liosmór
Pat Nugent Fine Gael Dún Garbhán / Liosmór
Séamus O'Donnell Independent Dún Garbhán / Liosmór
John Pratt Labour Party Dún Garbhán / Liosmór
Thomas Phelan Labour Party Dún Garbhán / Liosmór
Mairéad Tobin Fianna Fáil Dún Garbhán / Liosmór
Conor D. McGuinness Sinn Féin Dún Garbhan / Liosmór
Joe Conway Independent Tra Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Jim Griffin Sinn Féin Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Cristíona Kiely Green Party Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Joe Kelly Independent Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Lola O'Sullivan Fine Gael Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Eamon Quinlan Fianna Fáil Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Jody Power Green Party Cathair Phort Láirge Thoir
David Daniels Independent Cathair Phort Láirge Thoir
Pat Fitzgerald Sinn Féin Cathair Phort Láirge Thoir
Stephanie Keating Fianna Fáil Cathair Phort Láirge Thoir
Mary Roche Daonlathaigh Sóisialta Cathair Phort Láirge Thoir
Adam Wyse Fianna Fáil Cathair Phort Láirge Thoir
Joeanne Bailey Sinn Féin Cathair Phort Láirge Theas
Frank Quinlan Fine Gael Cathair Phort Láirge Theas
John Hearne Sinn Féin Cathair Phort Láirge Theas
Donal Barry Independent Cathair Phort Láirge Theas
Séamus Ryan Labour Party Cathair Phort Láirge Theas
Jason Murphy Fianna Fáil Cathair Phort Láirge Theas


Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge