An Clr. Ger Barron


Comhairleoir GER BARRON
The Labour Party

Clr. Barron regained his seat in the Local Elections of May 2019.


R-Phost: cllrgbarron@waterfordcouncil.ie
Fón Póca:

Seoladh: Treacy's Hill, Kilmacthomas, Co. Waterford


Meáin Shóisialta don Clr. BarronCóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge