An Clr. Séamus O'Donnell

Comhairleoir SÉAMUS O'DONNELL
Neamhsplách

R-phost: cllrsodonnell@waterfordcouncil.ie
Fón Póca: 087 6859270

Seoladh: Loskeran, Old Parish, Dungarvan, Co. Waterford.


Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge