An Clr. Eamon Quinlan

Comhairleoir EAMON QUINLAN
Fianna Fáil

R-phost: cllrequinlan@waterfordcouncil.ie
Fón Póca: 087 2913887

Seoladh: 24 Rockfield Park, Gracedieu, Waterford.

Meáin Shóisialta don Clr. Quinlan
    


Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge