An Clr. Joe Conway

Comhairleoir JOE CONWAY
Independent

R-phost: cllrjconway@waterfordcouncil.ie
Fón Póca: 086 2838883

Seoladh: "An Druimín", Roselawn, Tramore, Co. Waterford.

  • Tá an comhairleoir seo toilteanach an Ghaelainn a úsáid ina phlé leis an bpobal.

  • Meáin Shóisialta don Clr. Conway


    Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge