An Clr. Joe Kelly

Comhairleoir JOE KELLY
Neamhsplách

R-phost: cllrjkelly@waterfordcouncil.ie
Fón Póca: 087 2717017

Seoladh: 1 Hawthorn Grove, Hillview, Waterford.


Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge