An Clr. Lola O'Sullivan

Comhairleoir LOLA O'SULLIVAN
Fine Gael

R-phost: cllrlosullivan@waterfordcouncil.ie
Fón Póca: 086 2336906

Seoladh: "Sunset", Garrarus, Tramore, Co. Waterford.


Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge