Mar gheall ar Chomhairle Limistéir an Chumaraigh

Is comhchomhlacht de Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge í Comhairle an Chomaraigh a dhéanann ionadaíocht do limistéar an Chomaraigh. Tá 5 comhairleoir (ionadaithe tofa) don limistéar seo.

Eagraítear cruinnithe rialta ar an gceathrú Luan de gach mí (seachas Lúnasa). Is é Seomra na Comhairle, Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, a bhíonn mar ionad do na cruinnithe seo.