Maidir le Comhairle Cheanntair an Chomaraigh

Is í Comhairle Ceantair an Chomaraigh an bunchuid de Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, a dhéanann ionadaíocht ar cheantar an Chomaraigh. Tá 5 comhairleoirí áitiúla (ionadaithe tofa) don cheantar seo, atá i dtoghcheantar Phort Lách-Cill Mhic Thomáisín chun críocha vótála.

Tá cruinnithe rialta sceidealta don tríú Céadaoin de gach mí (seachas Lúnasa). Is é Seomra na Comhairle, Oifigí Cathartha, Dún Garbhán an t-ionad do na cruinnithe seo.


Is é an Cathaoirleach reatha ar cheantar Dhún Garbhán/an Leasa Mhóir An Clr. Seánie Power.

An Clr. Seán Ó Laoghaire is Leas Cathaoirleach.