An Clr. Ger Barron


An Comhairleoir GER BARRON
Páirtí an Lucht Oibre

Ríomhphost: clrgbarron@waterfordcouncil.ie
Fón Póca: 087 6715513

Seoladh: Cnoc Treacy, Cill Mhic Thomáisín, Co. Phort LáirgeCóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge