An Clr. Seánie Power


An Comhairleoir SEÁNIE POWER
Fine Gael


Ríomhphost: clrspower@waterfordcouncil.ie
Soghluaiste: 086 2768184

Seoladh: Baile Cloch, Ráth Ó gCormaic, Carraig na Siúire, Co. Phort Láirge.Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge