An Clr. Pat Nugent

An Comhairleoir PAT NUGENT
Fine Gael

Ríomhphost: clrpnugent@waterfordcouncil.ie
Soghluaiste: 087 2759991

Seoladh: An Charraig Ruadh, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.