Trá Mhór - Iarthar Chathair Phort Láirge

Is é “An Trá Mhór – Cathair Phort Láirge Thiar” an toghcheantar a dhéanann ionadaíocht ar an Trá Mhór agus ar na codanna thiar de Chathair Phort Láirge. Tá an toghcheantar seo, mar aon le Cathair Phort Láirge Thoir agus Cathair Phort Láirge Theas, comhdhéanta de Phort Láirge Ceantar Cathrach.

Tá 6 chomhalta tofa ag Trá Mhór - Iarthar Chathair Phort Láirge.

An An Chomhairle Chathrach buaileann le chéile uair sa mhí, le cruinnithe sceidealta don tríú Luan de gach mí (seachas Lúnasa). Is é Seomra na Comhairle, Halla na Cathrach, Port Láirge, ionad na gcruinnithe seo.


Is iad na Comhairleoirí reatha don cheantar seo ná :