An Clr. Joe Conway

An Comhairleoir JOE CONWAY
Neamhspleách

Ríomhphost: clrjconway@waterfordcouncil.ie
Soghluaiste: 086 2838883

Seoladh: “An Druimín”, Roselawn, Trá Mhór, Co.

  • An Clr. Is é Conway an sruth Méara de Chathair & Chontae Phort Láirge.
  • Tá an comhairleoir seo toilteanach an Ghaelainn a úsáid ina phlé leis an bpobal.