An Clr. David Daniels

Comhairleoir DAVID DANIELS
Neamhspleách
Comhthoghadh David Daniels ar Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag cruinniú iomlánach na Comhairle i mí an Mhárta 2023.

r-phost: clrdaviddaniels@waterfordcouncil.ie

 

Teil: 086 8704187