An Clr. Dónal Barry


Comhairleoir DONAL BARRY
Neamh-Pháirtí

An Clr. Toghadh Barry do Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i dToghcháin Áitiúla na Bealtaine 2019.

Ríomhphost: clrdbarry@waterfordcouncil.ie
Soghluaiste: 086 8940842

Seoladh: 17 Bóthar na Gearmáine, Páirc Naomh Eoin, Port Láirge.
Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge