An Clr. Frank Quinlan

Comhairleoir FRANK QUINLAN
Fine Gael
Ríomhphost: clrfquinlan@waterfordcouncil.ie
Mobile: 087-9386619

Seoladh Teagmhála: 31 Sráid Parnell, Port Láirge, X91 KD7X


NÓTA: An Clr. Comhthoghadh Quinlan ar Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ag CCB an 24 Meitheamh 2020, in ionad An Clr. Seán Cummins, a toghadh chuig Seanad Éireann i mí Aibreáin 2020.