An Clr. Jason Murphy

Comhairleoir JASON MURPHY
Fianna Fáil
An Clr. Is é Murphy Méara Cathrach Phort Láirge faoi láthair.
Ríomhphost: clrjamurphy@waterfordcouncil.ie
Soghluaiste: 087 2921089

Seoladh: 275 Larchville, Port Láirge.