Maidir leis an gCeantar Cathrach

Is í an Chomhairle Cathrach an comhchuid sin de Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, a dhéanann ionadaíocht ar cheantair Chathair Phort Láirge, na Trá Móire, an Phasáiste Thoir agus Dhún Mór agus a gcúlchríocha.

18 ionadaithe tofa don cheantar seo, atá comhdhéanta de thrí thoghcheantar rialtais áitiúil, gach ceann acu le 6 Chomhairleoir - Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar, Cathair Phort Láirge Thoir agus Cathair Phort Láirge Theas. Cliceáil ar ainm an cheantair chun na Comhairleoirí do gach ceann díobh a fheiceáil.

Is é an cathaoirleach reatha (Méara) an Cheantar Cathrach An Clr. Jody Power (Comhaontas Glas). Is é an Leas-Mhéara cathrach An Clr. Cristíona Kiely (Comhaontas Glas).

Tá cruinnithe rialta sceidealta don tríú Luan de gach mí (seachas Lúnasa). Is é Seomra na Comhairle, Halla na Cathrach, Port Láirge, ionad na gcruinnithe seo.