Grúpa Polasaí Corparáideach

Is coiste foirmiúil de chuid na Comhairle é an Grúpa Polasaí Corparáideach, ar a bhfuil na Méara an lae agus Cathaoirligh an 5 Coistí um Beartais Straitéiseacha (SPCanna). Féadfaidh an GPC comhairle agus cúnamh a thabhairt do na Comhairle tofa i gceapadh, forbairt, monatóireacht agus athbhreithniú ar bheartas don Chomhairle agus socruithe a mholadh le go mbreithneoidh an chomhairle tofa cúrsaí beartais agus chun gnó gaolmhar a eagrú.

Tagann an GPC le chéile go míosúil sa tseachtain roimh an An Chomhairle Iomlánach cruinniú.

Déan teagmháil le do Chomhairleoir

...
Is féidir leat ainmneacha agus sonraí teagmhála na do Chomhairleoirí áitiúla anseo.