Costais Chomhairleoirí

Léiríonn an achoimre a ghabhann leis seo gach íocaíocht phoiblí a rinneadh le Comhairleoirí don bhliain 2015 - 2022.

 

Clár Costais Chomhairleoirí ó Chomhlachtaí Seachtracha


Na Cláir a ghabhann leis seo faoi S.142 agus S.143 de an tAcht Rialtais Áitiúil 2001 mionsonraí a thabhairt ar íocaíochtaí a rinneadh le gach Comhairleoir maidir le freastal ar oiliúint agus ar chomhdhálacha do gach ráithe ó 2015 go dtí an lá inniu.