Méara Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge


Ag CCB an An Chomhairle Iomlánach ar siúl ar 29 Meitheamh 2023, An Clr. Joe Conway (Ind) toghadh ina Mhéara ar Chathair agus Chontae Phort Láirge é.

Is é an Leas-Mhéara An Clr. Declan Doocey (FG).

Más mian leat dul i dteagmháil le Joe is féidir leat ríomhphost a sheoladh méara@waterfordcouncil.ie or clrjconway@waterfordcouncil.ie


Chun tuilleadh a fháil amach faoin bPrótacal Méaraí agus méara, féach le do thoil ar leathanach Oifig an Mhéara.