Comhchoiste Póilíneachta (CCP)

Tá Comhchoiste Póilíneachta Phort Láirge curtha in ionad na Comhpháirtíocht Sábháilteachta Pobail Áitiúil toisc go bhfuil Port Láirge roghnaithe ag an Roinn Dlí agus Cirt mar shuíomh píolótach. 

Ceapadh an treoirthionscadail seo ar an bprionsabal nach ar an nGarda Síochána amháin atá an tsábháilteacht phobail agus go bhféadfadh tionchar suntasach a bheith ag cur chuige comhpháirtíochta straitéiseach, a thugann le chéile raon de sholáthróirí seirbhíse agus an phobail, ar chabhrú le daoine a bheith agus a mhothú. níos sláine ina bpobail.


Plean Straitéiseach Chomhchoiste Póilíneachta Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge 2018-2023


Tuarascáil Bhliantúil an Chomhchoiste Póilíneachta 2020

Déan teagmháil le do Chomhairleoir

...
Is féidir leat ainmneacha agus sonraí teagmhála na do Chomhairleoirí áitiúla anseo.