Scipeáil chuig ábhar

Ciste Aitheantais Pobail, 2024


Tógann an clár tábhachtach nua seo ar an gCiste Aitheantais Pobail 2023 agus tá sé deartha chun feabhas a chur ar fhoirgnimh agus ar sheirbhísí pobail ar mhaithe le gach duine. Is aitheantas é seo do na hiarrachtaí atá déanta ag pobail ar fud na tíre chun freastal ar líon mór daoine nua ón Úcráin agus áiteanna eile.

Tá spriocanna agus scála an chláir difriúil ó thionscnaimh mhaoinithe eile an rialtais atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar na héilimh ar an tseirbhís phoiblí a eascraíonn as na daoine nua seo.

Deontas Toibreacha le haghaidh Soláthairtí Príobháideacha Uisce


Tá deontais ar fáil faoin gClár Uisce Tuaithe chun oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar sholáthar príobháideach uisce (ciallaíonn sé seo soláthar uisce a sholáthraíonn uisce atá ceaptha lena chaitheamh ag daoine agus críocha tí nach bhfreastalaíonn ach ar theach amháin). Tá na Rialacháin ábhartha Rialacháin na dTithe (Cúnamh Airgeadais Soláthair Uisce Príobháideach) 2020 (I.R. Uimh. 192 de 2020).
Is iad príomhghnéithe na scéime:

  • Is é an deontas atá iníoctha le haghaidh oibreacha athshlánúcháin ná 85% de chostais cheadaithe faoi réir uasmhéid de 3,000 euro.
  • Is é an deontas atá iníoctha chun tobar nua a sholáthar ná 85% de chostais cheadaithe faoi réir uasmhéid de 5,000 euro, nuair a aontaíonn an t-údarás tithíochta gurb é seo an réiteach is oiriúnaí.
  • Agus an ról atá ag an deontas maidir le feabhas a chur ar cháilíocht an uisce á aithint, tá an ghné cóireála cáilíochta uisce (go hiondúil scagachán agus cóireáil Ultra Violet) i dteideal maoiniú 100% suas go dtí uasmhéid de 1,000 euro. Is féidir é seo a éileamh leis féin nó i dteannta leis an deontas le haghaidh oibreacha athshlánúcháin nó an deontas le haghaidh tobair nua.
  • Is é an tairseach íosta deontais ná €750.
  • Foirm Iarratais
  • Tá Téarmaí & Coinníollacha ar fáil anseo.

Deontas Athsholáthair Píopaí Luaidhe


Tá deontas Rialtais ar fáil a sholáthraíonn 100% de chostais suas le €5,000 chun píopaí luaidhe uisce óil a athsholáthar laistigh de theorainneacha do réadmhaoine.

Deontas Athsholáthair Píopaí Luaidhe Foirmeacha agus doiciméid:

Foirm éilimh 1A Foirm éilimh 1a Ceisteanna Coitianta Ceóide Corainn

 

Bileog do Chustaiméirí Bileog do Chustaiméirí (Gaeilge) Téarmaí agus Coinníollacha

Scéim Dreasachta Geilleagrach le haghaidh Réadmhaoine Folmha i gCeantair Uirbeacha 2023-2024


Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ag tairiscint dreasachtaí thar thréimhse trí bliana chun gnólachtaí nua miondíola agus eile a mhealladh laistigh de chroílimistéar miondíola Lár na Cathrach, bailte agus sráidbhaile Phort Láirge chun beogacht agus beogacht a thabhairt chuig lár na cathrach agus na mbailte.

Tá sé i gceist a chinntiú go mbeidh meas ag aon úsáid mhiondíola nó seirbhíse a thiocfaidh isteach agus go bhfeabhsóidh sé carachtar ilghnéitheach an cheantair agus go gceadóidh agus go spreagfaidh sé éagsúlacht úsáidí chun a tharraingteacht iomlán a mhéadú chun críocha siopadóireachta, fóillíochta agus gnó.

Beidh toimhde láidir i bhfabhar cúnamh deontais d’asraonta miondíola comparáide níos airde lena n-áirítear asraonta faisin – idir shiopaí iolracha agus neamhspleácha, ‘siopaí stíl mhaireachtála’, siopaí suaitheanta, nideoige agus miondíoltóirí speisialaithe amhail feistis tí, táirgí áilleachta, seodra agus siopaí leabhar.

Leibhéal Tacaíochta atá ar fáil faoin Scéim Dreasachta Eacnamaíochta

Leibhéal Tacaíochta atá ar fáil faoin Scéim Dreasachta Eacnamaíochta

*Tá teorainn de €5,000 in aghaidh na bliana ar Fhaoiseamh Rátaí

Le haghaidh tuilleadh sonraí faoin scéim, léigh treoirlínte na scéime le do thoil nó déan teagmháil le duine den Fhoireann Forbartha Eacnamaíochta.

Déan iarratas anseo

Teagmhálacha