Scipeáil chuig ábhar

An Chomhairle Iomlánach an comhlacht iomlán d'ionadaithe tofa de Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Áiríonn sé gach ceann de na 32 Tá comhaltaí tofa agus a gcruinnithe rialta sceidealta don dara Déardaoin de gach mí, agus beidh ionaid chruinnithe ar siúl gach re seach idir Seomraí na Comhairle i gCathair Phort Láirge agus i nDún Garbhán. Níl cruinniú ar bith i mí Lúnasa.

Bealtaine

Clár(anna) & Miontuairiscí

Doiciméid Chruinnithe Bhreise

Márta

Clár(anna) & Miontuairiscí