Torthaí Toghcháin Áitiúil 2019 - Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Faigh thíos torthaí na dToghcháin Áitiúla 2019 a reáchtáladh i gCathair & Contae Phort Láirge ar an 24 Bealtaine 2019. Le haghaidh ceisteanna ón bpreas, déan teagmháil le ár nOifigeach Cumarsáide.Nóta: Postálfar torthaí an Toghcháin Eorpaigh agus torthaí na Pobalbhreithe nuair a bheidh siad ar fáil.