Scipeáil chuig ábhar

Tugann an Chomhairle scéim tithíochta 'Cíosa Rogha-Bhunaithe' isteach

cbl-bhlocTá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ag tabhairt isteach Scéim Ligin Rogha-Bhunaithe ar bhonn píolótach le haghaidh réadmhaoine áirithe de chuid na comhairle i gceantair chathair agus chontae Phort Láirge.

Rachaidh an Scéim Phíolótach um Chíosanna Rogha-Bhunaithe beo ar shuíomh Gréasáin na Comhairle ag 9 am Dé hAoine 16 Meán Fómhair.

Beidh an Chomhairle ag lorg léirithe spéise ó aon duine atá ar an liosta tithíochta faoi láthair a bhféadfadh suim a bheith acu a bheith ina thionónta i réadmhaoin áirithe a fhógraítear tríd an scéim.

Fógrófar áitribh na comhairle gach seachtain ó 9 am ar an Aoine go dtí 5 pm ar an Déardaoin agus is le linn an ama seo amháin is féidir léiriú spéise ar réadmhaoin a chur isteach. Don chéim phíolótach fógróidh an Chomhairle dornán réadmhaoine ar bhonn seachtainiúil, nó de réir mar a bhíonn siad ar fáil. Mura bhfuil aon réadmhaoin ar fáil, léireoidh an suíomh Gréasáin é seo. Is trí shuíomh Gréasáin na Comhairle ag http://www.waterfordcouncil.ie/departments/housing/choice-based-lettings.htm

Straitéis Fuinnimh In-athnuaite 2016-2030

ath-bhlocTá an straitéis seo mar chuid de Phlean Forbartha Chathair Phort Láirge 2012-2018, Plean Forbartha Contae Phort Láirge 2011-2017 agus Plean Baile Dhún Garbhán 2012-2018.

Glacadh leis mar athrú ar na pleananna seo an 8 Meán Fómhair 2016.

Tá Measúnú Straitéiseach Scagtha Timpeallachta agus Measúnú Scagthástála ar an Treoir maidir le Gnáthóga mar bhonn agus mar thaca aige. Tá na measúnuithe seo ceangailte mar aguisíní leis an doiciméad.

Caighdeáin Bainistíochta Forbartha a athrú

dmsTá éagsúlacht sna Caighdeáin Bhainistíochta Forbartha ar an Plean Forbartha Chathair Phort Láirge 2013-2019, Plean Forbartha Contae Phort Láirge 2011-2017 agus Plean Baile Dhún Garbhán 2012-2018 ar an 8 Meán Fómhair 2016.

Tagann an t-athrú seo in ionad na gcaibidlí ar chaighdeáin bhainistíochta forbartha mar atá leagtha amach sna Pleananna Forbartha thuas agus ba chóir tagairt a dhéanamh dó agus aon iarratais phleanála á ndéanamh amach anseo.

Tabhair aird ar gach Iarratasóir Tithíochta ar Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

hnaIs teachtaireacht thábhachtach í seo ó Roinn Tithíochta Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge do gach iarratasóir ar Thithíocht. Má tá tú féin nó do theaghlach ar an liosta feithimh Tithíochta agus go bhfuil foirm measúnaithe faighte agat le déanaí ón Oifig Tithíochta, ba chóir duit éisteacht go cúramach leis an bhfógra seo.

Moltar duit an fhoirm chomhlánaithe um Measúnú ar Riachtanais Tithíochta a sheoladh ar ais mar ábhar práinne. Má d’athraigh tú do sheoladh ó rinne tú iarratas ar thithíocht shóisialta den chéad uair agus nár chuir tú do sheoladh nua in iúl don Oifig Tithíochta ní mór duit dul i dteagmháil leis an Rannóg Tithíochta Láithreach.

Toisc gurb é seo an ceann is déanaí de roinnt meabhrúchán, má theipeann ort an fhoirm a chur ar ais roimh Dé Céadaoin 14 Meán Fómhair, d’iarratas fanacht ar an Tithíocht dúnfar an liosta feithimh.

Is féidir foirmeacha ar ais a phostáil chuig an Rannóg Tithíochta, Sráid Nua Baileys, Port Láirge, nó go pearsanta chuig deasca na Seirbhíse do Chustaiméirí ag Sráid Nua Baileys, Port Láirge nó Oifigí Cathartha Dhún Garbhán mar ábhar práinne.

Teil: 0761 10 20 20

Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, 16-22 Meán Fómhair

emw_2014Is deis iontach é an feachtas Eorpach um shoghluaisteacht uirbeach inbhuanaithe a chur chun cinn, SEACHTAIN SHÓISIALTA EORPACH, chun na dúshláin atá roimh chathracha agus bailte a mhíniú chun athrú iompair a spreagadh agus chun dul chun cinn a dhéanamh i dtreo straitéis iompair níos inbhuanaithe.

Tá gníomhaíochtaí múscailte feasachta eagraithe ag údaráis áitiúla ar ábhair agus ar théama ar leith, chomh maith le bearta buana a sheoladh a fheabhsóidh staid an iompair inbhuanaithe ina gcathair.

Tilleadh Abhaile do Seaimpíní Iomána Faoi 21 Phort Láirge !

2016-09-10_1834TEACHT A BHAILE DO NA Seaimpíní !

Cuirfear fáilte roimh iománaithe buaiteach faoi 21 Phort Láirge abhaile amárach Dé Domhnaigh 11 Meán Fómhair, ag ceiliúradh i gCathair Phort Láirge agus i nDún Garbhán.

Is iad seo a leanas na socruithe :

– Páirc an Phobail, Cathair Phort Láirge, 2pm.
– Cearnóg Grattan, Dún Garbhán, 5pm

Fáilte roimh chách.

Dúnadh Bóithre le haghaidh Féile an Fhómhair

2016-09-08_1438Féile an Fhómhair Dúnadh Bóithre
Ó 8pm Déardaoin, 8 Meán Fómhair go dtí 6am Dé Luain 12 Meán Fómhair beidh na sráideanna seo a leanas dúnta:

 • An Meal - R680
 • Lána an Mheall – L90023
 • Lána an Bhainc – L90024
 • Sráid Beau – L90307 – Coinneofar Rochtain Áitiúil
 • Na Manach Liath – L90020 – Coinneofar rochtain ar charrchlós
 • Sráid Nua Baileys – L90021
 • Sráid Henrietta – L90018 – Coinneofar Rochtain Áitiúil
 • An tSráid Ard – L5533 (óna hacomhal le Sráid Olaf go Sráid Henrietta)

Le haghaidh liosta iomlán agus breise de dhúnadh bóithre agus amanna srl., Íoslódáil an bhileog eolais iomlán le do thoil.

Briseadh Uisce i roinnt ceantar i gCathair Phort Láirge

Uisce ÉireannOUTAGE UISCE

Beidh cur isteach ar an Soláthar Uisce ón 7 Meán Fómhair, ó 10pm go maidin Déardaoin an 00 Meán Fómhair, sna ceantair seo a leanas de Chathair Phort Láirge:

Ascaill Summerville, Slí na Gráinsí, Gráinseach Chaitríona, Páirc an Fhearainn, Sráidbhaile Ard Caoin agus na hEastáit go léir ar Bhóthar Bhaile Liam.

Tá sé seo mar gheall ar oibreacha cothabhála riachtanacha. Cathair & Co. Phort Láirge i gcomhpháirtíocht le Uisce Éireann oibreoidh sé chun tionchar aon chur isteach ar an tseirbhís a íoslaghdú & athshlánóidh sé an gnáthsholáthar chomh luath agus is féidir.

Moltar do chustaiméirí a gcuid sconnaí a rith má fhaigheann siad mídhathú nuair a dhéantar an soláthar a athchóiriú. Is féidir glaoch a chur ar Ionad Teagmhála Custaiméirí Uisce Éireann 1890-278-278.

Gabhann WC&CC agus Uisce Éireann leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht

Tábhachtach : Measúnú ar Riachtanais Tithíochta

2016-09-01_1159Má tá tú féin nó do theaghlach ar an liosta feithimh Tithíochta nó má bhraitheann tú go bhfuil tú incháilithe le bheith ar an liosta Tithíochta, léigh an fógra seo a leanas le do thoil.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag athbhreithniú a liosta feithimh Tithíochta iomlán faoi láthair mar chuid d’athbhreithniú náisiúnta ar gach iarratasóir ar Thithíocht.

Má tá tú ar an Liosta Tithíochta le breis agus bliain amháin, beidh litreacha faighte agat ón Oifig Tithíochta ag iarraidh ort do shonraí reatha maidir le d’iarratas riachtanas tithíochta a nuashonrú. Go háirithe má tá do sheoladh nó sonraí pearsanta eile athraithe ó d’iarratas bunaidh tá sé riachtanach go dtabharfaidh tú freagra chuig an gComhairle roimh dheireadh na seachtaine seo chun a chinntiú go bhfuil tú ar liosta feithimh Tithíochta na Comhairle.

Ba chóir gach foirm agus comhfhreagras a sheoladh ar ais sa phost chuig an Rannóg Tithíochta, Sráid Nua Baileys, Port Láirge nó go pearsanta chuig deasca na Seirbhíse do Chustaiméirí ag Sráid Nua Baileys, Port Láirge nó Oifigí Cathartha Dhún Garbhán.

Fógra Dúnadh Bóthair – R675 Fenor (Babhláil Bóthair)

13941022_10209709229154760_1932837177_nTugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, i bhfeidhmiú a cumhachtaí de bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, an bóthar seo a leanas a dhúnadh ó 10am go 5pm Dé Sathairn 10 Meán Fómhair agus ó 10am go 3pm ar an Domhnach 11 Meán Fómhair 2016 chun éascú a dhéanamh. Craobh Uile Éireann Bowling Road.

Bóthar le Dúnadh:
R675 idir Sráidbhaile Fhionor agus Baile an Gharráin

Bealaí Malartacha:

 • Déanfar trácht a bheidh ag taisteal go Dún Aill & Baile Anna ón Trá Mhór a atreorú feadh an L8033 ag Crosaire Clancy trí bhóthar sléibhe Bhéal Átha Scanláin L40531 siar go crosaire Bhaile na Cloiche áit a gcasfaidh an trácht ar chlé. Cuirtear comharthaí ar bhóithre ansin chuig Dún Aill agus Baile Áine ar an L4007.
 • Déanfar trácht a bheidh ag taisteal ó Bhaile Anna agus Bóthar an Chósta go Trá Mhór a atreorú ón R675 go dtí an L8030 ar feadh taobh-bhóthair aontreo ag an mBaile Nua ar thaobh Bhaile Anna.
 • Is iad na maoir agus na marascail a stiúrfaidh an trácht áitiúil go léir a thagann go Fionnúir.

Éascófar rochtain áitiúil feadh an bhealaigh dhúnta nuair is féidir. Is féidir agóidí nó aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn chuig an Stiúrthóir Seirbhísí, Bóithre, Acmhainní Daonna agus Éigeandála, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge nach déanaí ná 1pm ar 23 Lúnasa 2016.

Taispeántais Lúnasa in Ionad Ealaíon Sean Theach an Mhargaidh

2016-08-09_1445Tá Ionad Ealaíon Shean Theach an Mhargaidh, an Phríomhshráid Íochtarach, Dún Garbhán ag óstáil an dara ceann ina sraith taispeántais Samhraidh. Tá saothair bhríomhara ar taispeáint ag an ealaíontóir Trisha la Comber atá lonnaithe i gCorcaigh faoin teideal ‘Hear My Colours – See My Voice’.

Déanann staidéir eachaíochta le James C. Byrne, saothair nua le Diana Marshall, Rachel Ryan agus radhairc ó Phort Láirge le Maria Dowling an meascán a chomhlánú.

Sa ghailearaí thuas staighre ‘Seomra de Paor’ tá saothair éagsúla ar taispeáint le Gosia Lawnicki, Rodney Cairns, Martin Landers agus an t-ealaíontóir Rómánach James Mellis. Meabhraítear do chuairteoirí go bhfuil go leor de na saothair áisiúil don taisteal agus is féidir leo a thabhairt leo ar a dturas abhaile.

Tá Ionad Ealaíon Shean Theach an Mhargaidh (058/48944) ar oscailt ó Mháirt go hAoine 11am go 5pm (lón 1.30 go 2.30pm) agus Dé Sathairn 1pm go 5pm. Leanann na taispeántais seo ar aghaidh go dtí 3rd Meán Fómhair 2016. Tá cead isteach saor in aisce agus tá fáilte roimh chách.

Cruinniú maidir le ‘Fachtóir Coigeartaithe’ Cáin Mhaoine Áitiúil

Cáin Mhaoine ÁitiúilAn An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012 (arna leasú), foráil shonrach a dhéanamh go bhféadfaidh comhaltaí tofa údaráis áitiúil rún foirmiúil a rith chun bunráta na Cánach Maoine Áitiúil dá limistéar riaracháin a athrú de réir céatadán ar a dtugtar an fachtóir coigeartaithe áitiúil.

Ag an gcruinniú a shocraigh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge chun an t-ábhar seo a bhreithniú, féadfaidh na comhaltaí fachtóir coigeartaithe áitiúil a shocrú laistigh den raon +/- 15% den bhunráta, nó, féadfaidh siad cinneadh a dhéanamh gan an bunráta a choigeartú.

Tiocfaidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge le chéile i Meán Fómhair 2016 le breithniú a dhéanamh ar fhachtóir coigeartaithe áitiúil a shocrú.

Fáiltíonn Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge roimh aighneachtaí scríofa ón bpobal ar an ábhar seo a chlúdaíonn go sonrach na héifeachtaí féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag athrú bunráta na Cánach Maoine Áitiúil ar ghnóthaí, daoine aonair agus ar sheirbhísí údaráis áitiúil.

Ní mór aighneachtaí a bheith faighte faoin 27 Lúnasa 2016 agus iad a sheoladh chuig:

Comhairliúchán ar Cháin Mhaoine Áitiúil, Rannóg Airgeadais,
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge,
Halla na Cathrach, Port Láirge
OR
r-phost: LPT@waterfordcouncil.ie

Plean Gníomhaíochta Tithíochta – ‘Rebuilding Ireland’ seolta

hap-íomháAn rialtas Plean Gníomhaíochta Tithíochta – ‘Éire a Atógáil’ (HAP) seolta.

Soláthraíonn an plean seo cur chuige ilshnáithe, dírithe ar ghníomhaíocht chun go leor de phríomhchuspóirí tithíochta an Rialtais a bhaint amach, mar atá leagtha síos sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta, chun soláthar na tithíochta sóisialta a mhéadú go suntasach, chun aschur na tithíochta foriomlán a dhúbailt ó na leibhéil reatha go 25,000 ar a laghad in aghaidh na bliana faoi 2020, chun freastal ar gach cineál tionachta, agus chun dul i ngleic le heaspa dídine ar bhealach cuimsitheach.

Le haghaidh sonraí iomlána féach ar an leathanach seo ar ár suíomh Gréasáin.