Scipeáil chuig ábhar

Eitic

Faoin Acht Rialtais Áitiúil 2001 rinneadh foráil do chreatlach eiticiúil le feidhmiú laistigh den rialtas áitiúil. Áiríonn sé clár atá inrochtana don phobal. Tá tuairisceáin bhliantúla an Chláir Eitice, nósanna imeachta gearáin agus treoirdhoiciméid sa chuid seo.

Leigh Nios mo

Saoirse Faisnéise

Ceadaíonn 'Saoráil Faisnéise' rochtain phoiblí ar fhaisnéis nach mbíonn ar fáil de ghnáth trí fhoinse ar bith eile.

Leigh Nios mo

Nochtadh Cosanta

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tiomanta do chinntiú go spreagtar agus go dtacaítear le haon fhostaí/oibrí tuairisc a thabhairt ar aon cheist a d’fhéadfadh cur isteach ar chumas na Comhairle seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar.

Nochtadh Cosanta