Cáin Mhaoine Áitiúil

Is cáin fhéin-mheasta í an cháin mhaoine áitiúil a ghearrtar ar luach margaidh gach áit chónaithe in Éirinn. Tháinig sé i bhfeidhm ar 1 Iúil 2013 agus bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim é.

Cuireann na Coimisinéirí Ioncaim raon modhanna íocaíochta ar fáil chun cáin mhaoine áitiúil a íoc. Is féidir leat rogha a dhéanamh, íocaíocht amháin a dhéanamh nó d’íocaíochtaí a dháileadh ar fud na bliana. Is féidir leat íoc as maoin amháin nó níos mó le modh íocaíochta amháin. Má tá ilréádmhaoin agat, caithfear gach íocaíocht agus modh íocaíochta a eagrú ar líne. Is féidir le héinne íocaíocht a dhéanamh do cháin mhaoine áitiúil a luaithe agus a cheadaíonn an duine dliteanach dó í.

Toisc Cheartaithe Cháin Mhaoine Áitiúil
Déanann An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 foráil gur féidir le baill tofa de rialtas áitiúil rún foirmeálta a ghlacadh chun an ráta bunúsach Cháin Mhaoine Áitiúil dá cheantar riaracháin a athrú de réir céatadáin ar a dtugtar an toisc cheartaithe áitiúil. Cruinneoidh baill Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge i Meán Fómhair 2017 chun an tsaincheist seo a phlé. Gheobhaidís toisc cheartaithe áitiúil a shocrú laistigh de raon +/-15% ar an ráta bunúsach, nó gheobhaidís cinneadh a dhéanamh gan an ráta bunúsach a athrú.

Táimid ag lorg aighneachtaí scríofa ón bpobal anois maidir leis an tsaincheist seo.

  • Fógra - Fógra faoi Bhreithniú ar an Toisc Cheartaithe Áitiúil a shocrú
  • Ceisteanna Coitianta - Cáin Mhaoine Áitiúil
  • Chun aighneacht a dhéanamh is féidir leat scríobh chuig: Comhchomhairle Cháin Mhaoine Áitiúil, Roinn Airgeadais, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, Port Láirge nó seol r-phost chuig: LPT@waterfordcouncil.ie Caithfear gach aighneacht a fháil roimh an 26ú Lúnasa 2017. Níl aon fhormaid réamhshocraithe don aighneacht.