An Rannóg Airgeadais

Déanann Rannóg Airgeadais Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge bainistiú ar acmhainní airgeadais na Comhairle. Déanaimid an t-ioncam agus an caiteachas ar fad a bhainistiú, a rialú agus a thaifead. Socróimid iasachtaí agus léasanna freisin agus déanaimid rialú ar infheistíocht na gcistí.

Tá an Rannóg Airgeadais freagrach chomh maith as cáipéisí airgeadais, buiséid agus ráitis srl. a ullmhú. Is féidir an buiséad reatha a glacadh leis do Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge a fháil anseo.

Sonraí teagmhála don Rannóg Airgeadais

0761 10 20 20
finance@waterfordcouncil.ie

Seoladh

  • An Rannóg Airgeadais, Oifigí Cathartha, Cé Daibhéid, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge X35 Y326 [ féach ar an léarscáil ]

  • Uaireanta Oscailte

  • Luain go hAoine, 9:30r.n. go 1 00i.n. agus 2 00i.n. go 4 00i.n.

  • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge