Soláthar

Ag Foilsiú Tuairiscí Soláthair
Éilíonn Ciorclán Fin 07/2012 go bhfoilsítear Orduithe Ceannaigh níos mó ná €20,000 go ráithiúil ar shuíomhanna idirlín aonair Údaráis Áitiúil. Ní áiríonn an riachtanas seo aon Orduithe Ceannaigh go mbeadh cosc ar fhoilsiú faoi Shaoráil Faisnéise. Seo a leanas Tuairiscí Ráithiúla maidir le 2017:

 • R1 2017 Orduithe Ceannaigh thar €20,000
 • Seo a leanas Tuairiscí Ráithiúla maidir le 2016:

 • R4 2016 Orduithe Ceannaigh thar €20,000
 • R3 2016 Orduithe Ceannaigh thar €20,000
 • R2 2016 Orduithe Ceannaigh thar €20,000
 • R1 2016 Orduithe Ceannaigh thar €20,000
 • Seo a leanas Tuairiscí Ráithiúla maidir le 2015:

 • R4 2015 Orduithe Ceannaigh thar €20,000
 • R3 2015 Orduithe Ceannaigh thar €20,000
 • R2 2015 Orduithe Ceannaigh thar €20,000
 • R1 2015 Orduithe Ceannaigh thar €20,000
 • Deiseanna Náisiúnta Soláthair
  Déileáiltear le méid áirithe gníomhaíochtaí soláthair atá níos mó ag leibhéal náisiúnta tríd an Oifig um Sholáthar Rialtais agus ag leibhéal réigiúnach trí Ionad Soláthair Oibríochta an Rialtais Áitiúil (LGOPC). Fógraítear conarthaí a bhronntar tríd na hionaid soláthair seo go náisiúnta. Nuair atá conradh i bhfeidhm agus nuair atá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge (CCCPL) mar cheann de na haonáin chonraitheoireachta, déanfar saoráil ó na conarthaí seo tríd an gcreat nó próiseas mion-chomórtais chuí. Sna cásanna seo ní féidir le CCCPL comhlachtaí eile a chur leis na creatanna seo nuair a chríochnaítear an nós imeachta soláthair tosaigh. Dá bhrí sin tá sé rí-thábhachtach go bhfuil tú ar an eolas faoi aon chreat/chonradh náisiúnta i do cheantar gur suim leat féin, atá á reáchtáil. Féach an suíomh idirlín eTenders.

  Cláraigh do shuim i Soláthar
  Líon amach ár bhfoirm le do shuim i bpáirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí soláthair nach bhfuil fógraithe ar an suíomh idirlín eTenders nó SupplyGov a chur in iúl.

  Tairiscintí
  Foilsítear Tairiscintí do Sheirbhísí thar €25,000 agus d’oibreacha thar €50,000 ar an suíomh idirlín eTenders. Chun tairiscintí reatha agus éagtha ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge a chuardach lean an nasc seo chuig cuardach fógraí eTenders más é do thoil é.

 • Reatha- Sa roinn Filters roghnaigh 'ADVANCED CATEGORY SEARCH' agus ón gclár anuas 'Authority' roghnaigh 'Waterford City and County Council'. Cliceáil ar search chun féachaint ar liosta na dTairiscintí oscailte reatha.
 • Éagtha - lean an modh céanna ach cinntigh an bosca Search within expired RFT’s a chliceáil.
 • Déan teagmháil leis an Oifigeach Soláthair

  0761 10 2520
  procurement@waterfordcouncil.ie

 • Oifigeach Soláthair, Úrlár 2, Halla na Cathrach, An Meall, Port Láirge.  [ féach ar mhapa ]