Cothabháil Bóithre

Cuirtear cothabháil bóithre i gcrích faoi stiúir Innealtóir an Cheantair. Tá triúr innealtóirí ceantair; Conor O’Neill, Dúiche Uirbeach, Josephine McGrath, Ceantar Bardasach Dhún Garbhán & an Leasa Mhóir agus Maria Goff, Ceantar Bardasach an Chumaraigh. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ar fad ar: 0818 10 20 20.

Tá oifigí Dhún Garbhán/an Leasa Mhóir agus an Chumaraigh ar fad lonnaithe in Oifig Chathartha Dhún Garbhán agus tá an Oifig Uirbeach lonnaithe in Áras Menapia, An Meal, Port Láirge.