Bruscar agus Dumpáil

Sainmhínítear bruscar san Acht um Bruscar agus Truailliú, 1997 mar seo a leanas as "Substaint nó ní, pé acu atá beartaithe mar dhramhaíl é nó í, nuair a thaiscfear é in áit seachas gabhdán bruscair nó áit eile a mbíonn ainmnithe go dlíthiúil le haghaidh na taisce, nó gur dócha go n-éireoidh sé mímhaiseach, díobhálach, masmasach nó míshláintíoch, ann féin nó le haon substaint nó le haon ní eile den sórt sin, beag beann ar a mhéid nó a thoirt nó méid na taisce".


Plean Bainistíochta Bruscair 2017-2019
I dtreoir leis na forálacha san Acht um Truailliú Bruscar 1997, ghlac Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge lena Plean Bainistíochta Bruscair don tréimhse 2017 go 2020. agus d’fhoilsigh sí é. Déileálann an plean le seachaint agus bainistiú bruscair i gContae Phort Láirge. Leagann sé amach spriocanna agus cuspóirí do laghdú an bhruscair.

 • Plean um Bainistiú Bruscair 2017-2020
 • Plean um Bainistiú Bruscair 2017-2020
 • Bruscar a Thuairisciú!

  0818 10 20 20
  contact@waterfordcouncil.ie

  • An Roinn Comhshaoil, Urlár 4, Áras Menapia, An Meall, Port Láirge, X91 PK15.  [ féach ar an mapa ]
  • Oifigí Cathartha, Cé Dháibhéid, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.  [ féach ar an mapa ]

  Uaireanta Oscailte Luan go hAoine, 9:30r.n. go 1:00i.n. agus 2:00i.n. go 4:00i.n.