Rannóg Comhshaoil baile

Rannóg Comhshaoil

Placeholder imageTá an Rannóg Comhshaoil freagrach as réimse leathan rudaí, ina measc:

 • Bruscar – Cuireann ár maoir cosc agus smacht ar bhruscar, ar dhumpáil neamhdhleathach agus ar loscadh neamhdhleathach.
 • Feasacht – Tá sé mar aidhm againn feasacht chomhshaoil a mhéadú agus reachtáilimid cuairteanna scoile chun feasacht chomhshaoil a chur chun cinn i measc ár saoránaigh óga.
 • Glantachán – Glanann ár rannóg ghlantacháin bóithre agus sráideanna ár sráidbhailte agus ár mbailte.
 • Tá deis ag saoránaigh fáil réidh le dramhaíl agus athchursáil go freagrach inár n-ionaid fhóntas poiblí i nDún Garbhán agus i gCathair Phort Láirge.
 • Póna Madraí Chathair & Chontae Phort Láirge.
 • Rochtain ar Eolas ar Chomhshaol
  Tugann Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Eolas ar Chomhshaol)(Leasú) 2007 - 2014 (I.R. Uimh. 133 de 2007 agus I.R. Uimh. 662 de 2011 agus I.R. Uimh. 615 de 2014) (ina dhiaidh seo dá dtagraítear mar Rialacháin AIE), cearta dlíthiúla dóibh siúd atá ag iarraidh teacht ar eolas ar an gcomhshaol ó údaráis phoiblí. Tá an t-eolas san sa chuid seo den suíomh.

  Glúineach Bhiorach
  Táimid ag iarraidh ar dhaoine sinn a chur ar an eolas mar gheall ar an bplanda ionrach Glúineach Bhiorach má fheiceann siad in aon áit é. Sonraí breise anseo.

  Teagmháil leis an Rannóg Comhshaoil

  0818 10 20 20
  contact@waterfordcouncil.ie

  Seoladh Oifige

 • Rannóg Comhshaoil, 4ú Urlár, Áras Menapia, An Meal, Port Láirge, X91 PK15.  [ féach ar an léarscáil ]
 • Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine, 9:30r.n. - 1:00i.n. agus 2:00i.n. - 4:00i.n.
 • Páirceáil: Carrchlós Sráid Bolton.

 • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge