Scéim Teanga

Tá Scéim Teanga nua aontaithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge leis an Aire Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta agus tá an scéim seo i bhfeidhm ón 1 Lúnasa 2018. Is féidir í a léamh anseo:

 • Scéim Teanga 2018-2021
 • Forálann Alt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 d'ullmhú scéim reachtúil ag comhlachtaí poiblí, ag tabhairt mionsonraí faoi na seirbhísí a sholáthróidh siad:

 • trí mheán na Gaeilge,
 • trí mheán an Bhéarla, agus
 • trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla.
 • Leagann an scéim amach na seirbhísí atá ar fáil trí mheán na Gaeilge agus leagtar amach na bearta a nglacfar leo chun feabhas ar chur ar líon agus ar chaighdeán na seirbhísí a chuirfear ar fáil trí mheán na Gaeilge laistigh de fhráma ama comhaontaithe.

  Sean-Scéimeanna
  Seo a leanas an scéim a bhí i bhfeidhm i gComhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge suas go dtí an 31 Iúil 2018:

 • Scéim Teanga 2015-2018