Cultúr & Oidhreacht

Placeholder imageTá cultúr agus oidhreacht saibhir agus beoga ag Port Láirge agus tugann Seirbhísí Cultúrtha Chathair & Chontae Phort Láirge tacaíocht don acmhainn luachmhar seo trí ghnéithe di a roinnt leis an bpobal.

Oibríonn ár seirbhísí Cartlainne, Ealaíon, Caomhantais, Oidhreachta, Gaeilge agus Leabharlainne i gcomhar lena chéile agus le pobail agus eagraíochtaí áitiúla chun tacaíocht a thabhairt d’ár n-oidhreacht agus d’ár gcultúr, chun iad a chur chun cinn agus chun na hacmhainní seo a roinnt le muintir na nDéise agus le cuairteoirí araon. Is féidir a thuilleadh eolais a fháil mar gheall ar na seirbhísí seo tríd an liosta nascleanúna.

Tá taispeántais ó na seirbhísí cultúrtha ar fáil ag an tairseach Taispeántais Digiteachta Ar-líne.


Sonraí teagmhála dos na hOifigigh Chultúir & Oidhreachta

0761 10 20 20
contact@waterfordcouncil.ie

Seoladh Oifige

  • Cultúr & Oidhreacht, Dara hUrlár, Áras Menapia, An Meal, Port Láirge, X91 PK15  [ féach ar an léarscáil ]
  • Páirceáil: Carrchlós Sráid Bolton.


  • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge