Forbairt Eacnamaíoch

Placeholder image Ár bhFoireann
Tá an fhoireann sa Rannóg Forbairt Eacnamaíoch sásta deileáil le do cheist – iarrtar ort teagmháil díreach a dhéanamh le haon ball den bhfoireann – má tá ceist faoi leith agat, seiceáil faoin roinn ábhartha.

 • Sonraí teagmhála ár bhfoireann le híoslódáil anseo.
 • Bunfhíricí maidir le Forbairt Eacnamaíoch
  Ullmhaíodh an doiciméad bonnlíne seo mar chuid den bpróiseas a bhain le Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail a fhorbairt do Phort Láirge.

 • Sonraí Bonnlíne do Phort Láirge, Lúnasa 2015
 • Tuarascálacha agus Straitéisí Eacnamaíochta

 • Straitéis Gheilleagrach do Chathair & Chontae Phort Láirge City 2013
 • Plean Bainistíochta do Lár Chathair Phort Láirge 2017-2020
 • Réamheolaire Infheistíochta Miondíola Chathair Phort Láirge
 • Bróisiúr ‘Meet in Waterford’
 • Sonraí teagmhála don Stiúrthóireacht um Fhorbairt Eacnamaíoch

  0818 10 20 20
  contact@waterfordcouncil.ie

  Seoladh

 • 35 An Meal, Port Láirge.

 • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge