Seirbhísí Leabharlainne

Placeholder imageCuireann Seirbhísí Leabharlainne Chathair agus Chontae Phort Láirge réimse leathan de sheirbhísí agus áiseanna pobail nua-aimseartha ar fáil trasna 12 leabharlann bhrainse, seirbhísí a thacaíonn leis an bhfoghlaim, leis an gcultúr, leis na healaíona agus le caitheamh aimsire. Is féidir teacht ar iasachtaithe d’ard-chaighdeán ar-líne agus ar acmhainniú oideachasúla, staidéar áitiúil agus leictreonacha eile tríd an tseirbhís chomh maith. Úsáideann 16,000 ball ár leabharlanna go rialta agus bíonn níos mó ná 500,000 cuairteanna ar an Leabharlann agus 500,000 iasachtaí eisithe tríd an Leabharlann gach bliain.

Chun teacht ar na hacmhainní a bhfuil móréileamh orthu, úsáid na míreanna éagsúla ar an roghchlár, san áireamh:

 • Cuardaigh sa chatalóg, déan athnuachan ar iasachtaí agus ar shonraí do chuntais: Seirbhís feabhsaithe do chustaiméirí mar chuid de bhranda Libraries Ireland, le leabharlanna poiblí in Éirinn ag roinnt chórais agus acmhainní ríomhaireachta anois.
 • Cad atá ar siúl sa Leabharlann: Liosta na n-imeachtaí is déanaí agus eolas mar gheall ar ghníomhaíochtaí agus chláir na leabharlainne. An Nuacht is Déanaí, foláirimh agus a thuilleadh eolais ar ár seirbhísí.
 • Ríomhleabhair, ríomh-chlosleabhair, ríomh-irisí, ríomh-Nuachtáin, ríomhfhoghlaim agus seirbhísí eile ar-líne den scoth i gcomhair bhaill na leabharlainne.
 • Staidéar Áitiúil ar-líne: Na mílte nuachtáin, comhaid agus íomhánna i Nuachtáin Stairiúla áitiúla, i ríomh-irisleabhair agus inár gCartlanna de Ghrianghrafanna.
 • Plean Forbartha na Leabharlainne

 • Plean Forbartha na Leabharlainne 2017-2022
 • Leabhar Meariompaithe (Comhad Mór)
 • Sonraí teagmhála don tSeirbhís Leabharlainne

  0818 10 20 20
  library@waterfordcouncil.ie

  Seoladh Ceanncheathrú

 • Ceanncheathrú na Leabharlainne, Carraig Phiarais, Port Láirge.

 • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge