Fiosrúcháin Phleanála ar Líne

Is féidir féachaint ar Iarratais Phleanála ar Léarscáil nó i dTéacs.

I gcás iar-iarratais Chomhairle Contae, tá leaganacha ar líne de gach iarratas pleanála a fuarthas ó 1 Eanáir 2004 ar fáil le féachaint orthu. I gcás iar-iarratais Chomhairle Cathrach agus Chomhairle Bhaile Dhún Garbhán, is ionann an cás ó 1 Eanáir 2006 ar aghaidh.

Tabhair do d’aire, go bhfaigheadh moill a bheith idir dáta a iontráladh iarratas agus infhaighteacht an iarratais scanta.

Tabhair le fios go gcláraítear sonraí iarratais phleanála i gcaitheamh 24 uair an chloig tar éis iad a fháil de ghnáth agus gur féidir iad a chuardach ag baint úsáide as an áis seo trí sheoladh na forbartha a chur isteach. Bíonn an comhad pleanála iomlán ar fáil le féachaint air ar an idirlíon timpeall coicís tar éis an chláraithe. Chun teacht ar eolas faoi chomhaid fhisiciúla a aisghabháil cliceáil anseo más é do thoil é.

Cuardaigh Iarratais Phleanála
AG BAINT ÚSÁIDE AS AN LÉARSCÁIL
  Cuardaigh Iarratais Phleanála
AG BAINT ÚSÁIDE AS TÉACS & UIMHIR IARRATAIS
PlanningApplicationFinderUnavailable   ePlan

Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge