Seirbhísí Éigeandála

Tá faisnéis agus naisc a bhaineann le Seirbhísí Éigeandála ar fáil sa chuid seo den suíomh. Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge freagrach as Seirbhísí Dóiteáin a chur ar fáil, as feidhmú na Rialacha Foirgníochta agus as an Chosaint Shibhialta i gCathair agus i gContae Phort Láirge.

Ní thagann na seirbhísí éigeandála eile atá luaite san alt seo faoi smacht Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, ach tugtar breac-chuntas orthu anseo ar mhaithe le héascaíocht.

Sonraí teagmhála do na Seirbhísí Éigeandála

999 nó 112
contact@waterfordcouncil.ie

Is cion é glaoch bréagach a dhéanamh go feasach ar na seirbhísí éigeandála. Déantar imscrúdú ar gach glaoch bréagach a deintear.


Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge