Cothabháil Tithíochta

Tugann an Chomhairle aire dhíreach do dheisiúcháin agus do cheisteanna cothabhála áirithe. Tá ceisteanna áirithe gur faoi na tionóntaí atá sé iad a chomhlánadh.

Íoslódáil na liostaí úsáideacha seo i dtaobh ar féidir leis an gComhairle agus leis an tionónta a dhéanamh:

  • Ar féidir leis an Chomhairle a dhéanamh
  • Ar féidir leis an Tionónta a dhéanamh
  • Deisiúcháin Éigeandála agus ar féidir a dhéanamh
    Is í uimhir na Comhairle chun plé le Deisiúcháin Éigeandála ná: 0818 10 20 20.
    Soláthraíonn an Chomhairle seirbhís éigeandála lasmuigh de ghnáthuaireanta, 7 lá in aghaidh na seachtaine, chun plé le cúrsaí éigeandála, m.sh. leictreach, gáis, pluiméireacht, tuile, agus éigeandáil bainteach le struchtúr.


    Copyright © Waterford City & County Council