Iasachtaí Tithíochta

Cuireann Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge iasachtaí d’fheabhsaithe tí agus do cheannach tí ar fáil, má chomhlíonann an t-iarratasóir an critéar.

 • Iasacht Bhlianachta
 • Oibreacha Feabhsúcháin in Ionad Tithíochta de chuid an Údaráis Áitiúil
 • Scéim Liúntais Mhorgáiste
 • Iasachtaí Tithíochta
 • Cuireann an Oifig Iasachtaí Tithíochta cabhair riaracháin ar fáil do dhaoine ar mhaith leo a bheith ina n-úinéirí tí, trí na scéimeanna éagsúla a reáchtálann Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Tá Scéim Iasacht um Cheannach Tí de chuid an Údaráis Áitiúil san áireamh iontu seo.

  Iasacht um Cheannach Tí
  Má theastaíonn uait tigh a cheannach (nua nó athláimhe) sa ghnáth slí nó tigh a thógaint, ach nach féidir leat iasacht a fháil ó bhanc nó ó chumann foirgníochta a chomhlíonfadh do riachtanais, gheobhadh go bhfuil tú cáilithe d’iasacht ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Le bheith cáilithe, caithfidh tú triail cháilithe ioncaim a chomhlíonadh a chuireann san áireamh ioncaim an phríomhshaothraí , agus aon tarna saothraí sa teaghlach. Is é €220,000 an uas-iasacht um cheannach tí atá ar fáil. Is ráta athraitheach atá ar iasachtaí, mar aon leis an ráta tipiciúil ag institiúid iasachta.

  Conas a Chuirim Isteach Air?
  Cuir glaoch ar ár ndeasc Sheirbhís Custaiméara agus fiafraigh an féidir labhairt le duine éigin maidir le hIasachtaí Tithíochta.

 • Foirm iarratais d’Iasacht Tithíochta

 • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge